Handledare och elev går introduktionsutbildning

Handledarutbildning

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare.

Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning.
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildningen innehåller 3 delar:

1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

2. Hur man planerar och strukturerar övningskörning

3. Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans, har slopats. Men både elev och handledare måste gått handledarkursen minst en gång.Inga kommande händelser kunde hittas